بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیر گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مدیر گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب مدیر گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر امیر نورانی مکرم دوست  محدداً به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله همچون گذشته در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی