بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مسئول ترفیعات و ارتقاء دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مسئول ترفیعات و ارتقاء دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب مسئول ترفیعات و ارتقاء دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

با استناد به مصوبه نشست مورخ 29/2/93 هیئت رئیسه دانشگاه گیلان طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشکده آقای رضا پرستش عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه به عنوان مسئول امور مربوط به ترفیع ارتقاء و احتساب سوابق اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.

امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤید باشند.