بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مسئول جدید پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه

انتصاب مسئول جدید پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه


انتصاب مسئول جدید پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه

 

 

بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه گیلان آقای دکتر سید هاشم موسوی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی به سمت مسئول راه اندازی پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان منصوب شدند.

لازم به ذکر است قبل از این آقای دکتر عباس پناهی عهده دار این سمت بوده اند