بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب معاون اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب معاون اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مجید یاسوری با حفظ سمت معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده، به مدت 2 سال به عنوان معاون اجرایی دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر مسئولان محترم و پیگیری امور محوله، در پیشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤید باشند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی