بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون اجرایی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب معاون اجرایی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب معاون اجرایی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حمید عبادالهی به عنوان معاون پژوهشی و  اجرایی دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر مسئولان محترم و پیگیری امور محوله، در پیشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤید باشند.

لازم به ذکر است پیش تر جناب آقاي دكتر مجید یاسوری عهده دار این سمت بودند. ضمن تقدیر از زحمات نامبرده برای ایشان نیز  آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی