بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب معاون جديد پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب معاون جديد پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب معاون جديد پژوهشی و فناوری دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 

بنا به پيشنهاد رئيس دانشکده علوم انسانی طی حکمی از سوی رياست محترم دانشگاه آقای دکتر رضا معصومی راد به عنوان معاون جديد پژوهشی و فناوری دانشکده منصوب شد.

 

در همين راستا جلسه توديع و معارفه در روز دوشنبه مورخ 18/6/92 با حضور رياست، معاونين،مديران گروه ، در اتاق شورای دانشکده برگزار گرديد.در اين جلسه ضمن تقدير از زحمات آقای دکتر خليلی معاون پژوهشی پيشين دانشکده آقای دکتر رضا معصومی راد به عنوان معاون جديد معرفی شدند.

 

 

تارنمای دکتر معصومی راد