بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب معاون جدید آموزشی و دانشجویی دانشکده

انتصاب معاون جدید آموزشی و دانشجویی دانشکده


انتصاب معاون جدید آموزشی و دانشجویی دانشکده

باسمه تعالی

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محمد امین صراحی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند. امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای هیأت علمی و پیگیری امور محوله مؤفق و مؤید باشند. خاطر نشان می گردد پیش از این نیز آقای دکتر فرزاد بوبانی معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده بوده اند که برایشان نیز آرزوی سلامتی و شادکامی از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی