بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب نماینده جدید فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب نماینده جدید فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب نماینده جدید فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  بنا به پيشنهاد ریاست محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، جناب آقای دکتر علی صیادی عضو محترم گروه علوم تربیتی ( مشاوره) به عنوان نماینده جدید فرهنگی و اجتماعی دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی