بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی

انتصاب نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی


انتصاب نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی

    

بنا به درخواست ریاست محترم دانشکده و به موجب حکمی از طرف معاونت محترم امور فرهنگی دانشگاه سرکار خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب به عنوان نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده منصوب شدند.

 

امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی با واحدهای مختلف دانشکده و پیگیری امور محوله در ارتقای فرهنگی و اجتماعی دانشکده موفق باشند.

ضمنا از جناب آقای دکتر مسعود خلیلی ثابت رابط قبلی فرهنگی و اجتماعی دانشکده  طی نامه ای از طرف معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد.