بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب نماینده کارکنان دانشگاه در شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

انتصاب نماینده کارکنان دانشگاه در شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه


انتصاب نماینده کارکنان دانشگاه در شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

نظر به تصمیم اخذ شده در جلسه ورزشی واحد های دانشگاه و طی حکمی از طرف معاون محترم دانشجویی دانشگاه گیلان. آقای محمد مهدی عبدی کارشناس محترم گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی، از تاریخ 1396/7/4 به عنوان نماینده کارکنان در شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شدند. از خداوند منان آرزوی موفقیت همه جانبه ایشان را در جهت اعتلای ورزش درسطح دانشکده ها و دانشگاه داریم.