بستن
FA EN AR RU FR

انشار ترجمه کتاب اسلام در سیا ست بین الملل تو سط آقای دکتر سیمبر بوسیله دانشگاه امام صادق (ع)

انشار ترجمه کتاب اسلام در سیا ست بین الملل تو سط آقای دکتر سیمبر بوسیله دانشگاه امام صادق (ع)


انشار ترجمه کتاب اسلام در سیا ست بین الملل تو سط آقای دکتر سیمبر بوسیله دانشگاه امام صادق (ع)

باسمه تعالی

 

کتاب اسلام در سیا ست بین الملل.ویراستاران: آنتونی اچ جانز-نلی لاهود ترجمه دکتر سیمبر دانشیار دانشگاه گیلان توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید.

 

این کتاب شامل نه فصل با عناوین زیر می باشد. 

 

•1.     جهان اسلام و چالش اسلام گرایی

•2.     اسلام به عنوان قدرت سیاسی در سیاست بین الملل

•3.     شکل دادن مجدد به اقتصاد ( مالیه و بانکداری اسلامی در سیاست جهانی )

•4.     هویت ، قدرت و گفتمان اسلام گرایان راجع به زنان در مصر

•5.     جنگ علیه ترور و " نجات" زنان مصری

•6.     اسلام و هویت در جنوب آسیا

•7.     اسلام گرایی و ایدئولوژی در آسیای مرکزی

•8.     اسلامی شدن و سیاست در آسیای جنوب شرقی 

•9.     اسلام و سیاست در جهان عرب ، بین آرمان و واقعیت                                                                                            

 

در خلال چند دهه گذشته اسلام به عنوان یک عامل سیاسی قدرت در صحنه بین المللی مطرح شده و این کتاب به برسی عواملی می پردازد که منجر به مطرح شدن این موضوع در باره اسلام به عنوان یک دین شده است.

در صحنه سیاسی تأکیدات گسترده ای هم در باره یک جامعه اسلامی می پردازد . در این مجموعه برخی گرایش های رادیکال هم وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان اسلام در سیاست جهانی با انگیزه ای تهیه شده تا به این موضوعات بپردازد. موضوعاتی که تحت پوشش قرار می گیرد شامل بررسی چالش های اسلام گرایی به دنیای اسلام و استفاده از اسلام توسط پاره ای از گروه ها چون سفلی ها به عنوان یک ابزار سیاسی در صحنه بین المللی است. همچنین نقش آن در تئوری و عمل مالیه جهانی و نقش آن در گفتمان جنسیتی ، نقش آن در شبه قاره هند، آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی و جهان عرب مورد بررسی قرار گیرد.

 

          اطلاعات بیشتر مترجم:

                                                                                           روابط عمومی دانشکده