بستن
FA EN AR RU FR

اولين دفاع از پايان نامه دکتری در دانشکده علوم انسانی

اولين دفاع از پايان نامه دکتری در دانشکده علوم انسانی


اولين دفاع از پايان نامه دکتری در دانشکده علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

 

جلسه دفاعيه دکتري، آقای جهاندوست سبز علی پور دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبيات فارسی تحت عنوان: بررسی تطبيقی ساخت فعل در گويشهای تاتی خلخال،تالشی و گيلکي در روز سه شنبه مورخ 30/4/88 ساعت 11صبح در تالار حکمت دانشکده ادبيات و علوم انسانی بر گزار شد .

در اين جلسه اساتيد محترم گروه(آقايان دکتر رضايتي،حسن رضايی باغ بيدي،علی رفيعي،عليرضا نيکويي،بهزاد برکت ،علی محمد موذنی و محمود جعفری دهقی )به عنوان اساتيد راهنما ،مشاور،و داور مدعو داخلی و خارجي  حضور داشته اند.

ازاين پايان نامه با نمره بسيار عالی (5/19 ) دفاع شد.