بستن
FA EN AR RU FR

اولين نمايشگاه روسيه شناسي در دانشگاه گيلان برگزار شد.

اولين نمايشگاه روسيه شناسي در دانشگاه گيلان برگزار شد.


اولين نمايشگاه روسيه شناسي در دانشگاه گيلان برگزار شد.

 

باسمه تعالي

 

اولين نمايشگاه روسيه شناسي در دانشگاه گيلان برگزار شد.

 

اولين نمايشگاه روسيه شناسي با همكاري امور فرهنگي دانشگاه توسط مدير و دانشجويان گروه زبان روسي از روز 24 آبان 87 به مدت سه روز در تالار حكمت دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

هدف از برپايي اين نمايشگاه معرفي آثار اجتماعي ، هنري و فرهنگي اعم از ( تاريخ روسيه ،قوميت ، مذهب، مناظر شهري ،مشاهير،سفر نامه،مناظر طبيعي،فرهنگ ،و انواع غذاهاي )كشور روسيه بوده است.

در اين نمايشگاه از آقايان دكتر آندري معاون كنسول گري  روسيه در رشت ،دكتر افشار محمديان رئيس روابط و بين الملل دانشگاه گيلان و آقاي دكتر سيمبر رياست دانشكده علوم انساني جهت بازديد دعوت بعمل آمد.

نمايشگاه درعصر روز 26 آبان خاتمه يافت.