بستن
FA EN AR RU FR

اولين کرسی نظريه پردازی دانشگاه گيلان در دانشکده ادبيات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

اولين کرسی نظريه پردازی دانشگاه گيلان در دانشکده ادبيات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.


اولين کرسی نظريه پردازی دانشگاه گيلان در دانشکده ادبيات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

 

باسمه تعالي

 

 قابل توجه اساتيد و  دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

 

اولين کرسی نظريه پردازی دانشگاه گيلان با عنوان ( آسيب شناسی تحليلی گفتمان غرب در خصوص اسلام گرايي) توسط آقای دکتر رضا سيمبر عضو هيات علمی گروه علوم سياسي دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان در روز سه شنبه مورخ 4/3/89 از ساعت 30/9 الي30/11 در تالارحکمت دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.