بستن
FA EN AR RU FR

اولین شماره پژوهشنامه حقوقی منتشر شد.

اولین شماره پژوهشنامه حقوقی منتشر شد.


اولین شماره پژوهشنامه حقوقی منتشر شد.

 

اولین شماره پژوهشنامه حقوقی منتشر شد. به همت گروه حقوق دانشگاه گیلان و حمایت مقام های محترم دانشگاه نخستین شماره پژوهشنامه حقوقی منتشر شد. این مجله که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت ارشاد اسلامی به جامعه علمی کشور عرضه گردیده است،با همکاری انجمن ایرانی حقوق جزا و با بهره گیری از تحریریه قوی و منطیق بر آیین نامه نشریات معتبر کمیسیون نشریات وزارت علوم و به صورت فصلنامه منتشر می گردد. فصلنامه از کلیه استادان و پژوهشگران  گرایش های حقوق جهت ارسال مقالات خود به دفتر فصلنامه یا پست الکترونیکی نشریه (p.h.m@guilan.ac.ir) دعوت می نماید.