بستن
FA EN AR RU FR

ایجاد رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ایجاد رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ایجاد رشته جدید در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

براساس اطلاع رسانی رئیس محترم دفتر گسترش آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه، در جلسه مورخ 24/8/93 شورای گسترش - آموزش عالی با ایجاد رشته علوم اقتصادی دردانشگاه گیلان موافقت شد. این رشته در مقطع کارشناسی گرایش  اقتصاد نظری بوده و پذیرش دانشجویان رشته مذکور نیز پس ازتامین شرایط علمی ، آموزشی و اعتبارات مالی انجام خواهد گرفت.