بستن
FA EN AR RU FR

برگزاري چهل وهشتمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

برگزاري چهل وهشتمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


برگزاري چهل وهشتمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 باسمه تعالي

 

چهل وهشتمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور (اصفهان ، بابل،تبريز،تهران،شيراز،کرمان و مشهد)در ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 21/3/89در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار شد .

در اين آزمون تعداد 74 نفر داوطلب(49داوطلب مرد25داوطلب زن)  شرکت داشتند .داوطلبان در طول آزمون به 141 سوال در چهار بخش سوال تشريحی نوشتاری ، ساختار ونوشتار زبانی ، خواندان و درک مطلب ،درک مطلب شفاهی پاسخ دادند . متن  هريک از سوالات  شفاهی از طريق بلند گو پخش شد و زمان آزمون 150 دقيقه بوده است .