بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای روز جمعه مورخ 2/5/88

برگزاری آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای روز جمعه مورخ 2/5/88


برگزاری آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای روز جمعه مورخ 2/5/88

آزمون آموزشکده های فنی وحرفه ای سال 88 در روز جمعه مورخ 2/5/88 در دانشکده ادبيات وعلوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار می شود. در اين آزمون مجموعاًتعداد 1760 داوطلب در دو مقطع زمانی صبح و عصر شرکت خواهند داشت.

در اين آزمون مجموعاً تعداد 1760 داوطلب در دو مقطع زمانی صبح و عصر شرکت خواهند داشت.