بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری آزمون توليمو در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

برگزاری آزمون توليمو در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


برگزاری آزمون توليمو در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

 باسمه تعالي

 

هفتادمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور (اصفهان ، بابل،تبريز،تهران،شيراز،کرمان و مشهد)در ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه مورخ 16/9/91درتالارحکمت دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار شد .

 

در اين آزمون تعداد 102 نفر داوطلب(54 داوطلب مرد 48داوطلب زن)  شرکت داشتند .داوطلبان در طول آزمون به 141 سوال در سه بخش ، ساختار ونوشتار زبانی ، خواندن و درک مطلب ،درک مطلب شفاهی پاسخ دادند . متن  هريک از سوالات  شفاهی از طريق بلند گو پخش شد و زمان آزمون 150 دقيقه بوده است .