بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری آزمون کارشناسی ناپيوسته سال 89 در دانشگاه گيلان

برگزاری آزمون کارشناسی ناپيوسته سال 89 در دانشگاه گيلان


برگزاری آزمون کارشناسی ناپيوسته سال 89 در دانشگاه گيلان

 

 باسمه تعالي 

 

 

آزمون کارشناسی ناپيوسته سال 89 در دو مقطع زمانی صبح و عصر روز پنجشنبه مورخ 7/5/89 هم زمان با سراسر کشور در چهار دانشکده (ادبيات و علوم انساني،علوم پايه،فنی و مهندسي،علوم کشاورزی و کتابخانه مرکزي) دانشگاه گيلان برگزار شد.

در اين آزمون جمعاٌ تعداد 9955داوطلب (6275نفر داوطلب زن و 3680 نفر داوطلب مرد )دررشته های معماري،کامپيوتر،صنايع نساجي،شهر سازي،صنايع شيميايي،ايمنی صنعتی و محيط کار،مديريت،حسابداري،آموزش مطالعات اجتماعي،آموزش کودکان استثنايي،آموزش و پرورش ابتدايي،کتابداری و اطلاع رساني،تربيت بدنی و.......شرکت داشتند.