بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری بيست و چهارمين جشنواره بين المللی خوارزمی

برگزاری بيست و چهارمين جشنواره بين المللی خوارزمی


برگزاری بيست و چهارمين جشنواره بين المللی خوارزمی

 

باسمه تعالي

 

قابل توجه اساتيد دانشجويان و پژوهشگران دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

موضوع :برگزاری بيست و چهارمين جشنواره بين المللی خوارزمي

 

برگزار کننده جشنواره: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر:

 http://khwarizmi.ir

وب سايت ثبت نام