بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشجويان کارشناسي دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

زمان : ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 2/4/91

مکان : تالار حکمت دانشکده علوم انساني