بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه د فاعیه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

برگزاری جلسه د فاعیه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی


برگزاری جلسه د فاعیه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی

باسمه تعالي

 

 

 

موضو ع : دفاع از پايان نامه آقای (بهزاد جعفری)کارشناس ارشدرشته مدیریت صنعتی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

تحت عنوان : طراحی تحلیل ماتریس Space  در تدوین استراتژی بازاریابی خدمات ارزی با رویکرد درخت تصمیم فازی (مطالعه موردی : بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی)

 

 

زمان :پنجشنبه مورخ 22/7/89 ساعت 14بعد ازظهر

مکان :کلاس شماره (1) دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر عادل آذر(استاد گروه مدیریت تربیت مدرس تهران)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر محمد حسن قلی زاده(استاد يار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

داور مدعو داخلي: جناب آقای دکتر محمد رحیم رمضانیان(استاد يار گروه مدیریت دانشگاه گیلان)

داور مدعو خارجی: جناب آقای دکتر اللهیار داغبندان (استاد یار گروه شیمی دانشگاه گیلان )