بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 (بـاسمـه تعـا لي)

 

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید (نیمسال اول 89-88) جلسه معارفه‌ای در روز دوشنبه مورخ 27/7/88 با حضور ریاست، معاونین، مدیران و دانشجویان ورودی جدید در تالار حکمت دانشکده برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر سیمبر ریاست محترم دانشکده ضمن خیر مقدم گویی و تبریک آغاز سال جدید تحصیلی سخنانی در خصوص اهمیت استفاده از فرصتهای دوره دانشجویی، دقت به ضوابط و آئین‌نامه‌های دانشگاه ایراد نمودند و پس از معرفی معاونین دانشکده هریک از آنها جهت آشنا نمودن دانشجویان با نوع مسئولیت‌ها و نحوه علمکرد حوزه‌های خود سخن گفتند و همچنین در این بخش مدیران گروهها نیز توسط معاون محترم آموزش دانشکده به دانشجویان معرفی شدند. سرانجام جلسه در ساعت 30/11 پس از انجام پرسش و پاسخ و پذیرایی خاتمه یافت.