بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 88 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید (نیمسال اول 89-88) جلسه معارفه‌ای در روز دوشنبه مورخ 27/7/88 با حضور ریاست،معاونین، مدیران و دانشجویان ورودی جدید در تالار حکمت دانشکده برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر سیمبر رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم گویی و تبریک آغاز سال جدید تحصیلی،سخنانی در خصوص اهمیت استفاده از فرصتهای دوره دانشجویی، دقت به ضوابط و آئین‌نامه‌های دانشگاه ایراد نموده و پس از معرفی معاونین دانشکده هریک از آنها جهت آشنا نمودن دانشجویان با نوع مسئولیت‌ها و نحوه علمکرد حوزه‌های خود سخن گفتند ، همچنین در این بخش مدیران گروهها نیز توسط معاون آموزشی دانشکده به دانشجویان معرفی شدند.و در انتهای مراسم هم به سولات دانشجویان در حوزه های آموزشی - دانشجویی-پژوهشی و ... پاسخ داده شد.