بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دومين جلسه دفاعيه دوره دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری دومين جلسه دفاعيه دوره دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری دومين جلسه دفاعيه دوره دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه گيلان

موضو ع : دفاع از رساله دکتری تخصصی سرکار خانم (سهيلا فرهنگي)دانشجوي دکتری رشته زبان و ادبيات فارسی دانشکده  ادبيات وعلوم انساني

تحت عنوان : رويکرد ميان رشته ای در پژوهشهای ادبي

زمان :چهار شنبه مورخ 28/11/88 ساعت 10 صبح

مکان : مجتمع دانشگاه گيلان دانشکده معماری کلاس شماره (1)

هيات داوران :

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد کاظم يوسف پور(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر عليرضا نيکويي(استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر بهزاد برکت (استاد يار گروه زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو داخلی : جناب آقای دکتر علی تسليمي (استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان)

داور مدعو خارجی : جناب آقای ناصر نيکوبخت(دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربيت مدرس تهران)

 

آدرس : رشت -كيلومتر 6 جاده رشت به تهران - مجتمع دانشگاه گيلان- دانشكده معماري