بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم در دانشکده شرق گیلان

برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم در دانشکده شرق گیلان


برگزاری دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم در دانشکده شرق گیلان