بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دو آزمون (توليمو و MSRT)در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

برگزاری دو آزمون (توليمو و MSRT)در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


برگزاری دو آزمون (توليمو و MSRT)در دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

 

 

 باسمه تعالي

شصت دومين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور (اصفهان ، بابل،تبريز،تهران،شيراز،کرمان و مشهد)در ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه مورخ 19/8/90 درتالارحکمت دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان برگزار شد .

در اين آزمون تعداد 90 نفر داوطلب(35داوطلب مرد55داوطلب زن)  شرکت داشتند .داوطلبان در طول آزمون به 141 سوال در سه بخش ، ساختار ونوشتار زبانی ، خواندان و درک مطلب ،درک مطلب شفاهی پاسخ دادند . متن  هريک از سوالات  شفاهی از طريق بلند گو پخش شد و زمان آزمون 150 دقيقه بوده است .

همچنين در روز جمعه مورخ 20/8/90 آزمون زبان وزارت علوم و تحقيقات فنآوری (MSRT) نيزدر همزمان با هشت شهرستان در مکان تالار حکمت برگزار شد. در اين آزمون که از ساعت 9 صبح آغاز گرديد تعداد 91 داوطلب (50داوطلب زن و 41داوطلب مرد)شرکت داشته اند.
لازم به ذکر است شصت وسومين دوره آزمون توليمو در تاريخ 15/10/90 و آزمون
MSRTدر تاريخ 16/10/90 برگزار خواهد شد.