بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

برگزاری سومین کنفرانس ملی شهر سایبری


برگزاری سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موضوع: تغییر زمان برگزاری سومین"کنفرانس ملی شهر سایبری با تاکید بر شهر هوشمند"