بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالی

برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

مراسم جشن دانش آموختگی دانشجويان رشته های مختلف (ادبيات فارسي،زبان انگليسي،ادبيات عرب،زبان روسي،علوم اجتماعي،مشاوره و راهنمايي،روان شناسي،حقوق و مديريت) دانشکده ادبيات و علوم انسانی راس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1/4/89 در تالار حکمت اين دانشکده برگزار شد.

در ابتدای مراسم ،پس از تلاوت آيات قرآن کريم و پخش سرود جمهوری اسلامی آقای دکتر سيد ولی ا...موسوی معاون آموزشی و دانشجويی دانشکده ضمن خير مقدم و تبريک اين جشن به دانش آموختگان و دعوت از آنان برای ادامه پيوند بادانشگاه و خدمت موثر به کشور ،گزارشی از پيشرفت های کمی و کيفی دانشکده در سالهای اخير و دورنمای آن را تا سال 94 از زبان آمار ارائه نمود.

پس از ارائه گزارش معاون آموزشی دانشکده ،سوگند نامه دانش آموختگی به صورت جمعی قرائت شد و در ادامه مراسم هدايايی به رسم يادبود به منتخبان المپيادهای علمی و دانش آموختگانی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها رتبه تک رقمی آورده بودند اهدا شد.

آنگاه کليه دانش آموختگان به جايگاه دعوت شدند و ضمن دريافت لوح های يادبود ،با اساتيد گروه های مربوط عکس يادگاری گرفتند.

در پايان مراسم دانشجويان هنرمند رشته موسيقی دانشگاه به اجرای موسيقی سنتی پرداختند و پس از آن از حاضرين پذيرايی شد

گفتنی است تعداد فارغ التحصيلان اين دوره 467نفر در مقطع کارشناسی و تعداد 81 نفر در مقطع کارشناسی ارشد بوده است.