بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود سال 90 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود سال 90 دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری مراسم معارفه دانشجويان جديدالورود سال 90 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

موضوع :

مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود سال 90 دانشکده ادبيات و علوم انساني  صبح روز دوشنبه مورخ 25/7/90 در سالن اصلی تالار حکمت دانشکده برگزار شد.

اين مراسم از ساعت 11 با تلاوتی چند ازکلام قرآن مجيد و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز گرديد .

در اين مراسم رياست محترم دانشکده ، معاونين ، مديران مختلف گروهای آموزشی دانشکده و همچنين ميهمان ويژه جناب آقای دکتر مير جعفر ابريشم چيان خير و بانی ساخت بخش عمده دانشکده حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر سيمبر رياست دانشکده ضمن تقدير و تشکر از ميهمان ويژه و خير مقدم گويی به دانشجويان جديدالورود سخنانی در زمينه اهميت علم آموزي، توجه به آيين نامه های دانشگاه ، اغتنام فرصتهای و ترسيم افقهای آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه نمودند.

سپس از آقای دکتر ابريشم چيان جهت سخنرانی به جايگاه دعوت بعمل آمد . ايشان نيز جملاتی کوتاه از کمبودها و سختيها در جهت فراگيری علم در زمان خودشان و زمان کنونی را در قالب خاطراتی زيبا بيان نمودند و از دانشجويان خواستند که با توجه به وجود امکانات فراوان کنونی برای فراگيری علم و ادب کوشا و جدی باشند.

جلسه با گزارش مبسوط از طرف معاون محترم آموزشی و همچنين پرسش و پاسخ بين دانشجويان و مدير آموزش دانشکده برای آشنايی هرچه بيشتر از آيين نامه های آموزشی ادامه يافت .

مراسم  با پذيرايی مختصر در ساعت 30/12 به پايان رسيد.