بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری چهل و يکمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

برگزاری چهل و يکمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته در دانشکده ادبيات و علوم انسانی


برگزاری چهل و يکمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته در دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

چهل و يکمين آزمون زبان انگليسی پيشرفته (TOLIMO) همزمان با هفت شهرستان بزرگ کشور در ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 17/7/88 در دانشکده زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان برگزار می گردد.

آدرس : رشت - کيلومتر 6 جاده رشت به تهران - مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات و علوم انساني