بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان


برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان

مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه با همکاری گروه آموزشهای آزاد دانشگاه در نظر دارد کارگاه ویژه دانشجویان با مشخصات زیر برگزار نماید.

عنوان: مهارت های لازم برای ورود موثر به بازار کار

 مدرس آقای: دکتر رضا شریعت، مشاور معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور و مدرس بازار کار و کارآفرینی

زمان: چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 10 الی 12