بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کارگاه پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


برگزاری کارگاه پژوهشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند

 کارگاه پژوهشی و دانش افزایی با عنوان " کاربردی سازی علوم انسانی"

زمان: چهارشنبه 95/3/12 ساعت 8 الی 16

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات  و علوم انسانی

از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دعوت می شود تا در کارگاه مذکور شرکت نمایند. ضمناّ برای کلیه شرکت کننده گان گواهی رسمی صادر می شود.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی