بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی


برگزاری کرسی آزاد اندیشی

معاونت محترم دانشگاه گیلان به همراه انجمن علمی گروه علوم اجتماعی  و دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان، کرسی آزاد اندیشی  با عنوان "دانشگاه و سیاست تجاری سازی"  درساعت 11 صبح روز چهارشنبه  مورخ 22 اردیبهشت 95 در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند.

شرکت اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی در این کرسی موجب مزید امتنان است.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی