بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی


برگزاری کرسی آزاد اندیشی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با "عنوان طراحی هوشمند ادعای علمی"

زمان : شنبه مورخ 95/3/1 ساعت 12/30

مکان : تالار حمکت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

حضور استادان و دانشجویان گرامی در این کرسی موجب مزید امتنان خواهد شد.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی