بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری کرسی نظریه پردازی در دانشگاه گیلان

برگزاری کرسی نظریه پردازی در دانشگاه گیلان


برگزاری کرسی نظریه پردازی در دانشگاه گیلان

برگزاری اولین پیش اجلاسیه طرح‌نامه با عنوان «تحلیل زیبایی شناسی موقعیت متنی در جملات اسمیه )ثبوتیه) و جملات فعلیه (حدوثیه) قرآنی، به عنوان شیوه­ای در اثبات اعجاز قرآن»

زمان:28 بهمن 94 از ساعت 14 تا 17

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

نظریه پرداز: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان