بستن
FA EN AR RU FR

بیست و دومین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد

بیست و دومین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد


بیست و دومین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد

 

 اين فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده وحاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد.

براساس گزارش هفتمين جلسه شوراي راهبري ISC مورخ 15 مردادماه 1390 ، فصلنامه ادب پژوهي در بين 666 نشريه - علمي پژوهشي و علمي - ترويجي فارسي زبان كه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده‌اند، از نظر ضريب تاثير در رتبه نخست قرار گرفت.

 

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

1 - مناسک تدفین و آیین‌های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت (کاووس حسن لی و سیامک نادری)

2 - سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوه تحلیل کمپبل و یونگ (مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتاز)

3 - تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی (محمد اصغرزاده، حسین اسکندری و جهاندوست سبزعلیپور)

4 - رابطه خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تأکید بر آثار مولوی (لیلا پژوهنده)

5 - تحلیل نشانه شناختیِ داستان کوتاهِ داش آکل (محسن نوبخت)

6 -  سهم علائم ویرایشی در داستان پردازی پسامدرن فارسی (پارسا یعقوبی جنبه سرایی و معصومه منتشلو)

7 -  بررسی وندها در گویش کهنوجی (محرم رضایتی کیشه خاله و محسن بتلاب اکبرآبادی)

 

 

•8         - مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adab  موجود است.

•9         - همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود.

1         - مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   http://www.srlst.com/

2         - بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir

3         - بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com

4         - پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir