بستن
FA EN AR RU FR

بیست و ششمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

بیست و ششمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.


بیست و ششمین شماره فصلنامه علمي پژوهشي (ادب پژوهي) منتشر شد.

 

 اين فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي بوده وحاصل فعاليت مشترك دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان و انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي مي‌باشد.

براساس گزارش هفتمين جلسه شوراي راهبري ISC مورخ 15 مردادماه 1390 ، فصلنامه ادب پژوهي در بين 666 نشريه - علمي پژوهشي و علمي - ترويجي فارسي زبان كه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده‌اند، از نظر ضريب تاثير در رتبه نخست قرار گرفت.

مجموعه عناوين اين شماره از فصلنامه عبارتند از:

1 - سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانه غزل سعدی (پارسا یعقوبی جنبه سرایی و زهرا ابطحی).

2 - بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده احتجاب (ناهید دهقانی و سعید حسام پور)

3 - نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریه استعاره شناختی (زهره هاشمی و ابوالقاسم قوام)

4 - نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند (رضا صادقی شهپر و راضیه حجار)

5 - تقدیر قهرمان شدن با تولد نمادین در اسطوره و افسانه (محمد شکرایی)

6 - بررسی و تحلیل دو تراژدی سهراب و فرود بر پایه نظریه «میتوس تراژدی» فرای (محمد ایرانی و سمیه بیگلری)

4 - بررسی ارجاع مشارکین در هفت خوان رستم (عباسعلی آهنگر، محمد امیر مشهدی و ستاره مجاهدی رضاییان)

 

 

1- مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/adab  موجود است.

2- همچنين اين نشريه در مراكز اطلاع رساني زير نمايه مي شود.

3- مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم فنآوري   http://www.srlst.com/

4- بانك اطلاعات علمي كشور : WWW.sid.ir

5- بانك اطلاعات نشريات كشور : WWW.magiran.com

6- پايگاه استنادي علوم جهان اسلام‌ : WWW.ISC.gov.ir