بستن
FA EN AR RU FR

تاليف کتاب باب الحسين توسط آقای محمد حسن زاهدی عضو هيات علمی گروه معارف اسلام دانشگاه گيلان

تاليف کتاب باب الحسين توسط آقای محمد حسن زاهدی عضو هيات علمی گروه معارف اسلام دانشگاه گيلان


تاليف کتاب باب الحسين توسط آقای محمد حسن زاهدی عضو هيات علمی گروه معارف اسلام دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

کتاب "باب الحسين (ع) در آمدی بر اخبار زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (ع) "  تاليف آقای محمد حسن زاهدی توچاهی با شمارگان 1000 توسط انتشارات دارالهدی به چاپ رسيده است.

دراين کتاب که مشتمل بر چهار فصل (خاندان حضرت عباس،صفات و ويژگيهای شخصيتی حضرت عباس،حضرت ابوالفضل در دوران امام اول ،دوم و سوم، نقل ها و آرا غير مستند به منابع اوليه و ....) بوده به بخشی از اخبار زندگانی حضرت ابوالفضل العباس(ع) ورشادت های آن حضرت می پردازد.  

 آقای زاهدی عضو هيات علمی گروه  معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان ميباشند و ديگر تاليفات ايشان به قرار زير است:

 1- تغذيه با شير مادر از ديدگاه اسلام - (خلاصه مقاله )( انتشار 29 و 30 خرداد 1381).

2- اقتصاد در زبور آل رسول (ع) - (مقاله)(کنگره سراسری صحيفه سجاديه دانشگاه شيراز)(پذيرش چاپ 17 و 18 1382).

3-تسبيح عالم وجود در تفسير صدرای شيرازی و علامه طباطبائی - ( خلاصه مقاله)(کنگره جهانی حکمت متعاليه و ملاصدرا ) (انتشار 5-1 خرداد 1383).

4- سياست حضرت محمد (ص) در جنگها - (مقاله)(همايش ملی سيره سياسی پيامبر اکرم (ص) ) (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری ، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع))(پذيرش چاپ 12 بهمن 1385).

5- تأملی در کتاب 23 سال - (مقاله)(همايش کشوری سيره پيامبر أعظم (ص))(گروه معارف اسلامی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گيلان )(پذيرش چاپ 10 اسفند 1385)

6- پژوهشی درباره نامه منسوب به امام سجاد(ع) خطاب به زهری - (مقاله)(مجله علمی - پژوهشی مقالات و بررسيها - دانشکده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)(پذيرش چاپ 14 آذر 1386)

7- درسهائی از نامه های حضرت علی عليه السلام درانذار و توبيخ کارگزاران - (خلاصه جامع مقالات)(هشتمين همايش علمی - پژوهشی دانشگاه گيلان)(پذيرش چاپ 13 اسفند 1386)

8- جرمکارگزاران حکومتی حضرت علی عليه السلام - (خلاصه جامع مقالات)(هشتمين همايش علمی - پژوهشی دانشگاه گيلان)(پذيرش چاپ 13 اسفند 1386)

9- تأملی در نقل های روضه الشهداء درباره حضرت أبوالفضل عليه السلام - (خلاصه جامع مقالات)(هشتمين همايش علمی - پژوهشی دانشگاه گيلان)(پذيرش چاپ 13 اسفند 1386)

تحليلی از زندگانی سياسي- اجتماعی امام سجاد عليه السلام (پايان نامه مقطع کارشناسی أرشد)(1371(