بستن
FA EN AR RU FR

تالیف کتاب اسلام معاصر و گفتمان روابط بین الملل

تالیف کتاب اسلام معاصر و گفتمان روابط بین الملل


تالیف کتاب اسلام معاصر و گفتمان روابط بین الملل

   

  کتاب " اسلام معاصر و گفتمان روابط بین الملل "   از طرف عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی تالیف  و انتشار یافت .

دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان این کتاب رادر223 صفحه ودر تهران، به زیور طبع رسانده است . کتاب ، حاوی مقد مه ، نه فصل وگفتار، چکیده نتیجه گیری فصول و نمایه است . منابع و مآخذ هر فصل در انتهای آن ذکر شده است . مباحث  فصل ها عبارت است از : تحلیل محتوای اولین پیام اسلام و نسبت آن به زمان -  اسلام سیاسی ، غرب و جمهوری اسلامی - خشونت سیاسی در اسلام ، مطالعه موردی : پاکستان  -  ترسیم وتطبیق جامعه مدنی در ایران ، عربستان ، مصر و مالزی -  علل ناکامی اخوان المسلمین درمصر -  جایگاه و نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی خاورمیانه ، مطالعه موردی : جمهوری اسلامی ایران  -  بررسی تطبیقی مفهوم امت و امامت از منظر امام خمینی و دکترعلی شریعتی -  تحلیل سازه انگارانه از افراط گرایی - و چه کسی به نام اسلام سخن می گوید؟

مطالعه و استفاده ازآن به دانش پِِژوهان کشوروبویِژه دانشجویان وعلاقه مندان مباحث روابط بین الملل ، وجامعه شناسی مباحث ایران وتاریخ اسلام توصیه می گردد.