بستن
FA EN AR RU FR CHI
« بازگشت

تألیف کتاب پایان نامه نویسی گام به گام توسط دکتر اسماعیل ملک اخلاق، دکتر نسیبه محمدپور و مهران مهدی زاده

تألیف کتاب پایان نامه نویسی گام به گام توسط دکتر اسماعیل ملک اخلاق، دکتر نسیبه محمدپور و مهران مهدی زاده


تألیف کتاب پایان نامه نویسی گام به گام توسط دکتر اسماعیل ملک اخلاق، دکتر نسیبه محمدپور و مهران مهدی زاده

چاپ کتاب پایان نامه نویسی گام به گام (آسیب شناسی و الزامات پایان نامه نویسی در رشته مدیریت) توسط  دکتر اسماعیل ملک اخلاق و دکتر نسیبه محمدپور، مهران مهدی زاده

پژوهش به مجموعة فعالیت‌های بدیع، خلاق، نوآورانه، نظام یافته و برنامه ریزی شده‌ای گفته می‌شود که به‌طور کلی در جهت گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد این دانش برای بهبود زندگی و به‌طور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرایند‌ها، وسایل و ابزار، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید که در پایان منجر به رشد و توسعه می‌شود، صورت پذیرد. امروزه با افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور؛ با سیر افزایشی انجام پژوهش‌های علمی در کشور روبرو هستیم. این پژوهش ها در سطح دانشگاه ها در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری انجام می گیرد. با  توجه به وضعیت کنونی جامعه علمی ایران این سیر روبه رشد در تعداد پایان نامه های سطح کارشناسی ارشد بیشتر می باشد؛ در این کتاب به ارائه نکته هایی در راستای برطرف سازی مشکلات و پرسش های عمده ای که دانشجویان با آن روبرو هستند پرداخته خواهد شد. در واقع این کتاب به ارائه ایرادهای پرتکراری که داوران در جلسات دفاعیه به پایان نامه ها وارد می سازند پرداخته و راهنمایی برای جلوگیری از بروز این ایرادها در نگارش پایان نامه ها می باشد. بررسی های انجام‌گرفته جهت استخراج ایرادهای پرتکرار از بررسی بالغ بر 100 صورت‌جلسه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد چهار دانشگاه مادر کشور (تهران، تربیت مدرس، بهشتی، علامه طباطبایی) و دریافت نقطه نظرات 50 استاد و مدرس برجسته و با سابقه از دانشگاه هایی از جمله دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی (از واحدهای قزوین، رشت، کرج، لاهیجان، تنکابن)، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه پیام نور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سایر مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته های مدیریت استخراج شده است. نتایج بررسی ها در پنج فصل منطبق بر فصل بندی های پایان نامه در رشته مدیریت طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات لازم در قالب نکته های عملیاتی جهت جلوگیری از بروز این ایرادها و در راستای تسهیل دفاع دانشجویان از پایان نامه ها و نتایج فعالیت های پژوهشی شان ارائه می گردد. علاوه بر 5 فصل پایان نامه، شیوه نگارش چکیده و ارجاع دهی درون متن و فهرست منابع نیز اغلب اوقات با ایرادهایی از سوی اساتید داور همراه است که در این مجموعه به شیوه های صحیح و رایج نگارش چکیده و منابع اشاره شده است. از سویی، امروزه استخراج مقاله از پایان نامه نیز از دیگر نیازهای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می باشد که در این مجموعه، به شیوه نگارش مقاله علمی نیز اشاره شده است.