بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب تدریس در دانشگاه "راهبردهای اثر بخش و اصول کلیدی" توسط دو تن از استادان دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب تدریس در دانشگاه "راهبردهای اثر بخش و اصول کلیدی" توسط دو تن از استادان دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب تدریس در دانشگاه "راهبردهای اثر بخش و اصول کلیدی" توسط دو تن از استادان دانشگاه گیلان

کتاب تدریس در دانشگاه (راهبرد های اثر بخش و اصول کلیدی)، تالیف سارا مور، گری والش و آنجیلیکا رسکواز، توسط آقای دکتر عباس صادقی عضو محترم هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان، آقای دکتر نادر افقی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان و خانم مرجان انتظاری، ترجمه شد و توسط انتشارات کتیبه گیل انتشار یافت.

کتاب مذکور شامل 7 فصل به شرح زیر می باشد :

  • ارتقاء خود آگاهی به عنوان یک استاد

  • تمرکز بر صلاحیت ها و مهارت های کلیدی خود در تدریس

  • تمرکز و توجه بر دانشجویان خود

  • اکتشاف و استفاده از فناوری های آموزشی

  • همکاری متقابل با موسسه: مدیریت زمان، وظایف و انتظارات

  • سنجش و ارزیابی

  • مراقبت از خود: توجه به سلامت و بهروزی خودتان

استادان دانشگاه با انواع وظایف و فشارهای رقابتی گوناگون به عنوان بخشی از زندگی حرفه ای خود روبرو هستند. در این کتاب، ما فرصتی برای استادان می سازیم که دیدگاه های خود را بررسی کنند و ایده های ساده ای برای افزایش کارایی، کاهش فشارها و افزایش لذت خود در فرایند آموزش و تدریس فراهم سازند. این کتاب به تدریس آنها کمک می کند تا با لذت  و رضایت به کار خود ادامه دهند. این کتاب شامل مجموعه ای از توصیه هاست که امیدواریم عقایدی کاربردی برای حمایت از تدریس شما فراهم سازد. راهکارها و تدابیری که مجموعاً در این کتاب ارائه شده، می تواند یک دیدگاه مثبت و منسجم برای تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی فراهم آورد. این کتاب برای استفاده خاص استادان تازه کار، به خصوص کسانی که زمینه تخصصی در آموزش، تدریس یا تمرین دانشگاهی ندارند، تدوین شده است و نظرات و مفاهیم خاصی را در زمینه های مربوط به رفتار سازمانی، یادگیری، تدریس و تحصیل معرفی می کند و در نهایت در قالب راهکارهای عملی به بررسی آن ها می پردازد. ما در این کتاب، طیفی از بینش های تائید شده توسط محققان را معرفی کرده ایم که به حمایت از تدریس و مفاهیم در داخل و خارج از کلاس یاری می رسانند.