بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب طرح پژوهش:رویکردهای کیفی،کمَی و ترکیبی

ترجمه کتاب طرح پژوهش:رویکردهای کیفی،کمَی و ترکیبی


ترجمه کتاب طرح پژوهش:رویکردهای کیفی،کمَی و ترکیبی

 

  کتاب "طرح پژوهش: رويکردهاي کيفي،کمّی و ترکيبي" نوشتة جان کرس­ول، ترجمة مشترک دکتر مریم دانای ­طوس (استاد یارگروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان)و دکتر علیرضا کیامنش توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

 

کتاب به دو بخش تقسيم شده است. بخش اوّل شامل مراحلي است که پژوهشگران قبل از تدوين پيشنهاده­ها يا طرح­هاي پژوهشي خود بايد مورد توجه قرار دهند. در بخش دوّم، قسمت­هاي متفاوت يک پيشنهاده مورد بحث قرار گرفته است.

 

بخش اوّل: ملاحظات مقدماتي

در اين بخش مراحل آماده شدن براي طراحي يک مطالعة علمي بحث مي­شود و فصل­هاي 1 تا 4 را دربرمي­گيرد.

1. انتخاب طرح پژوهش

2.بررسی پيشينه

3. کاربرد نظريه

4. راهبردهای نگارش و ملاحظات اخلاقی

 

 

بخش دوم: طراحي پژوهش

در بخش دوّم، مؤلفه هاي طراحي پيشنهاده پژوهش مطرح می­شوند. فصل هاي 5 تا  10 مراحل اين فرايند را مورد بحث قرار مي دهند.

فصل 5.  مقدمه

فصل 6.  بيان هدف

فصل 7.  سؤالهاي پژوهش و فرضيه ­ها

فصل 8.  روش­های کمّي

فصل 9.  شيوه­هاي کيفي

فصل 10 . شيوه­هاي روش­هاي ترکيبي

 

در اين کتاب رويکردهاي تلفيقي براي طراحي­ روش­هاي پژوهش کيفي، کمّي و ترکيبي در علوم انساني و اجتماعي مطرح مي­شود. افزايش توجه به پژوهش کيفي، پديد آمدن رويکردهاي ترکيبي و استفاده ­مداوم از صورت­هاي سنتي طرح­هاي کمّي، مقايسه اين سه رويکرد پژوهشي را ضروری نموده است .اين مقايسه با ملاحظات اوليه مفروضه هاي فلسفي هر سه رويکرد، مرور پيشينه، کاربرد نظريه در طرح­هاي پژوهشي و تفکر دربارة اهميت نگارش واخلاقيات در پژوهش شروع مي شود . سپس، عناصر کليدي فرايند پژوهش اعم از تدوين مقدمه، بيان هدف مطالعه، شناسايي سؤالها و فرضیه­ هاي پژوهش و مطرح کردن روشها و شيوه هاي جمع­ آوري و تحليل داده­­ها مورد توجه قرار مي­گيرد. در هر مرحله از اين فرايند، خواننده با رويکردهاي کيفي، کمّي و ترکيبي آشنا مي­شود.

اين کتاب براي دانشجويان دورة تحصيلات تکميلي و اعضاي هيأت علمي که در زمينة آماده کردن طرح يا پيشنهاده براي تدوين يک مقالة علمي، پايان­ نامه يا رساله به کمک نياز دارند تدوین شده است . درسطحي گسترده­ تر، از اين کتاب مي­توان هم به عنوان کتاب مرجع و هم به عنوان کتاب درسي براي دوره­ هاي تحصيلات تکميلي در زمينه روش­هاي پژوهش استفاده نمود .براي بهره گيري از اين کتاب، خواننده به آشنايي مقدماتی با روش­هاي کيفي و کمّي نياز دارد .با اين حال براي کساني که در فرايند طراحي پژوهش به کمک نياز دارند، اصطلاحات تعريف می­شوند و راهبردهاي توصيه شده مورد بحث قرار می­گیرد . این کتاب مخاطبانی گسترده درحوزه علوم اجتماعي و انسانی دارد و در هر فصل  نمونه­ هايي از رشته­­ هاي مختلف ارائه شده است .نمونه­ ها از کتاب­ها، مقاله­ ها، پيشنهاده­هاي پژوهشي و پايان­ نامه­ ها گرفته شده­­ ا­ند و تلاش بر اين بوده که مطالب ارائه شده در برگيرنده علوم اجتماعي و انساني باشند .

 

دیگر تالیفات مترجم