بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب عناصر مشاوره

ترجمه کتاب عناصر مشاوره


ترجمه کتاب عناصر مشاوره

 

 

کتاب عناصر مشاوره (تألیف اسکات تی. میر، و سوزان آر. دیویس) توسط دکتر فرهاد اصغری (استادیار گروه مشاوره دانشگاه گیلان) ترجمه شد.

کتاب مذکور كه توسط انتشارات آواي نور به چاپ رسيده، شامل  شش فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

فصل اول- تنظیم صحنه: فرآیند مشاوره

فصل دوم- استراتژیهایی جهت کمک کردن به مراجعین در رسیدن به خودشناسی

فصل سوم- چند فرضیه اشتباه

فصل چهارم- موضوعات مهم

فصل پنجم- خودتان را بشناسید

فصل ششم- مقدمه‌ای کوتاه بر مداخله

 

 

مقدمه مترجم

امروزه یادگیری فنون و روشهای مشاوره با روشی مناسب از ضروریات تربیت مشاور و روانشناس در دانشگاهها محسوب می‌شود. این فنون باید به زبان ساده و عملی و در عین حال با استفاده از آخرین دستاوردهای پژوهشی و ادبیات مناسب و تخصصی حال حاضر باشند. تجربه عملی و استفاده از مثالهای عینی که برآمده از تجربه بالینی مشاوره و روانشناسی باشد، می‌توانند بر غنا و عینیت این فنون بیافزاید. به نظر می‌رسد که توجه کافی نسبت به یادگیری این فنون نشده است و تعدد گوناگونی و آشفتگی زیاد در حوزه یادگیری این فنون وجود دارد. این کتاب با استفاده از دانش و تجربه مؤلفین و با استفاده از منابع روز در زمینه فنون و مبانی مشاوره نگاشته شده است. سادگی و قابل فهم بودن و مثالهای عینی، آن را به یک کتاب درسی دانشگاهی پرطرفدار و کاربردی تبدیل نموده است. آموزش مناسب فنون ارتباطی، گوش دادن، مقابله با سکوت، مداخله در بحران در این کتاب با مثالهای متنوعی به خوبی شرح داده شده‌اند. این کتاب به عنوان مرجعی مفید و خلاصه در راستای ساختن چارچوبی ذهنی و ساده برای تفکر راجع به مشاوره طراحی شده است. امیدوارم که ترجمه این کتاب بتواند خدمتی به جامعه مشاوره و روانشناسی کشورمان باشد.