بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب فنون بیرونی کنترل ذهن توسط آقای دکتر عباس صادقی دانشیار دانشگاه گیلان خانمها آلما آذریان و نازنین عباسی فشمی دانش آموخته دکترای روانشناسی

ترجمه کتاب فنون بیرونی کنترل ذهن توسط آقای دکتر عباس صادقی دانشیار دانشگاه گیلان خانمها آلما آذریان و نازنین عباسی فشمی دانش آموخته دکترای روانشناسی


ترجمه کتاب فنون بیرونی کنترل ذهن توسط آقای دکتر عباس صادقی دانشیار دانشگاه گیلان خانمها آلما آذریان و نازنین عباسی فشمی دانش آموخته دکترای روانشناسی

ترجمه کتاب فنون بیرونی کنترل ذهن توسط  آقای دکتر عباس صادقی دانشیار دانشگاه گیلان خانمها آلما آذریان و نازنین عباسی فشمی دانش آموخته دکترای روانشناسی توسط انتشارات کاغذ سفید به چاپ رسیده است.

کنترل ذهن به استفاده از مجنوعه ای روش ها و ابزارها با هدف خواندن فکر و کنترل و تسلط بر ذهن اطلاق می شود. کنترل ذهن همچنین به عنوان دست کاری و بازسازی فکر، شستشوی فکری، متقاعد سازی و ترغیب اجباری و بسیاری فنون دیگر شناخته شده است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی آسان افراد به یکدیگر، امکان اثرپذیری و اثرگذاری بر دیگران بیشتر شده است، به گونه ای که یک نفر در یک گوشه دنیا، در منزل مسکونی و در اتاق مطالعه اش می تواند همزمان هزازان و شاید میلیون ها نفر با به مطالعه و توجه به مطلب یا موضوعی خاص ترغیب کند و این گونه افکار خودش را در کل دنیا توسعه دهد. با توجه به این موضوع، بیش از پیش باید مراقب ذهن خود در مقابل فشارهای محیطی باشیم.

در عصر حاضر تأثیر و تسلط جوامع و فضاهای مجازی بیش از پیش احساس می شود و لذا، این نیاز همواره وجود دارد تا همه اقشار جامعه، علی الخصوص جوانان و نوجوانان که دارای روحیه ای کنجکاو و در عین حال زودباور می باشند با ترفندها و فنون بیرونی کنترل ذهن آشنا شوند تا از هجمه های اطلاعاتی غیر ضروری و بعضاً منفی در امان بمانند.

همچنین با توجه به گسترش تکنولوژی، امروزه بسیاری از مبادلات و خرید و فروش ها نیز از طریق سیستم های اینترنتی صورت می گیرد که به راحتی می توانند افراد را ترغیب به خرید کالا یا شرکت در انواع نظرسنجی ها کنند. بنابراین لازم است هر فردی که با دنیای مجازی و دهکده جهانی در ارتباط است، مراقب ذهن و افکار خود و باورهای اساسی خود باشد تا دستخوش شستشوی مغزی، فریب، اغفال و... نشود.

این کتاب می تواند به ما کمک کند تا انواع مختلف فنون بیرونی کنترل ذهن را شناسایی کرده و تأثیر سایر افراد را بر عقاید و باورهای مان محدود کنیم و بتوانیم از این فنون در روابط بین فردی مان به نحو احسن استفاده کنیم.