بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب متون تخصصی سیاسی توسط دکتر سیمبر دانشیار گروه علوم سیاسی

ترجمه کتاب متون تخصصی سیاسی توسط دکتر سیمبر دانشیار گروه علوم سیاسی


ترجمه کتاب متون تخصصی سیاسی توسط دکتر سیمبر دانشیار گروه علوم سیاسی

ترجمه متون منتخب انگلیسی به فارسی به همراه لیست واژگان کلیدی و متون تمرینی برای استفاده دانشجویان

 

 

این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان علوم سیاسی -روابط بین الملل ،مترجمی زبان و همچنین دانشجویانی است که خود را برای امتحانات کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل آماده می سازند.

 

 

معرفی مترجم: