بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب مفاهیم اساسی آسیب شناسی روانی کودک

ترجمه کتاب مفاهیم اساسی آسیب شناسی روانی کودک


ترجمه کتاب مفاهیم اساسی آسیب شناسی روانی کودک

کتاب مفاهیم اساسی آسیب شناسی روانی کودک تالیف لیندا ویلم شورست توسط خانم دکتر فاطمه کریمی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان و به همراه آقای رسول رحمانی فر و خانم زهره صفدریان ترجمه شد و توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

کتاب آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان ،دیدگاهی شفاف و موجز در باب موضوعات مهم با استفاده از الگوی بوم شناختی تبادلی به منظور درک ماهیت پیچیده اختلالات افسردگی کودکان ونوجوانان ارایه می­کند و آنها را به طور ماهرانه، اثربخش و از نقطه نظراخلاقی مورد بررسی قرار می­دهد.در این کتاب دیدگاهی درباره اختلالات روانی کودک و نوجوان ارایه می­شود که با نگاهی تاریخی به مسیر تکاملی رشته آسیب­ شناسی­ روانی­ کودک شروع می شود . هر یک از فصول چهارده ­گانه کتاب بر روی ویژگی­ های کودک،نوجوان ومحیط(خانواده،مدرسه،اقتصاد وفرهنگ) متمرکز می شود ، ویژگی هایی که ممکن است رشد را به سمت رفتارهای بهنجار و نا بهنجار سوق دهد و نیز بر نقش دیدگاه های نظری در جهت­ دهی درک فرایندهای اساسی تاکید می کند. به علاوه به نقش اخلاق حرفه­ای، پژوهش،ارزیابی،تشخیص ودرمان اختلالات روانی کودک ونوجوان می­ پردازد.ضمن اینکه بر سبب­ شناسی،نظریه،ارزیابی ودرمان اختلالات ومشکلات روانی-اجتماعی کودک ونوجوان نیز متمرکز می­شود ودر هر زمینه از نمونه­ های بالینی متناسب با موضوع نیز ارائه می­ کند. از ویژگیهای دیگر کتاب آن است برای یادگیری هر چه بهتر اصول ومفاهیم  آسیب شناسی کودک و نوجوان، پرسشهایی را به عنوان خود آزمایی مطرح می  کند و پاسخ درست را نیز در انتهای هر فصل ضمیمه می نماید.امیدواریم مطالب کتاب پاسخگوی نیازمندی­های علمی علاقمندان حوزه آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان باشد.