بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب نظریه ترجمه (اصول و روش ترجمه تخصصی)

ترجمه کتاب نظریه ترجمه (اصول و روش ترجمه تخصصی)


ترجمه کتاب نظریه ترجمه (اصول و روش ترجمه تخصصی)

کتاب نظریه ترجمه (اصول و روش ترجمه تخصصی)

تالیف و.و. آلیموف توسط دکتر شهناز محمد زاده (استادیار دانشگاه گیلان) ترجمه شد و توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

کتاب مذکور در هشت فصل نوشته شده که در برگیرنده مطالب نظری و نمونه هایی است که از آثار روسی، انگلیسی و فرانسوی استفاده شده است.این کتاب خواننده را با نظریه زبان‌شناسی ترجمه که مورد نیاز حرفه مترجمی می‌باشد آشنا می‌کند. ترجمه را بعنوان یک ابزار مهم در ارتباطات بین زبانی و میان فرهنگی معرفی و با انواع ترجمه براساس محتوا و اهداف کاربردی آن آشنا می‌کند. دشواری‌های ترجمه را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده و ابزارهایی که می‌توانند مترجم را در کار ترجمه یاری دهد از جمله کار با فرهنگ لغت، خلاصه‌نویسی، ویرایش و استفاده از منابع ضروری مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.