بستن
FA EN AR RU FR

ترجمه کتاب" نقش برجسته های صخره ای ایران باستان " توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب" نقش برجسته های صخره ای ایران باستان " توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب" نقش برجسته های صخره ای ایران باستان " توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

کتاب نقش برجسته های صخره ای ایران باستان  تالیف پروفسور لویی واندنبرگ است که توسط دکتر حسن کهنسال واجارگاه عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری – ایران شناسی با همکاری خانم ستاره صفا از فرانسه به فارسی ترجمه شده است و توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسیده است  پروفسور لویی واندنبرگ ایران شناس شهیر و باستان شناس نامدار بلژیکی برای پژوهشگران و دانشمندان درقلمرو علمی او بسیار شناخته شده است از خدمات ارزشمند وی حفریات و کاوش های باستان شناسی در مناطق مختلف ایران است. این کتاب محصول سال ها پژوهش و تحقیقات میدانی است .کتابی با این جامعیت درباره نقش برجسته های صخره ای ایران باستان تاکنون تالیف نشده است و نویسنده نشان داده است که نقش برجسته ها که مدخل هایی برای مطالعه ی تاریخ هنر می گشاید و از چه ارزش والایی برخوردار است . همچنین از رهگذر نقش برجسته ها می توان به بسیاری از مباحث و موضوعات هنری ، دینی و تاریخی دست یافت و به آگاهی روشنی از عقاید و اندیشه های مردمان روزگار فلات ایران باستان رسید . این کتاب دارای شانزده  فصل هست که در آن به بررسی نقش برجسته های صخره ای از پیش از تاریخ تا پایان دوران تاریخی ایران باستان می پردازد.